Vår arbetsmetod

Allt börjar med en hypotes.

Arbetsmetod

Rätt konsult på rätt uppdrag

Så kallade “Soft skills” är ofta lika viktiga som den tekniska kompetensen för att en konsult ska bli framgångrik i ett uppdrag.  Vi tittar till exempel på om konsulten kommer vara en ledare eller vara en del av ett team? Kommer det krävas mycket presentationer mot ledningsgrupper eller handlar det om djupa kunskaper inom till exempel programmering?

I ett första videomöte går vi igenom era behov och utmaningar och kommer med en rekomendation hur vi kan gå vidare.

Datadrivet och mätbart

Vi arbetar datadrivet och med mätbara mål som styr vårt arbete. Vi tar fram en hypotes om vart arbetsinsatsen ger störst effekt, vilken sedan ligger till grund för den plan vi tar fram.

Det agila arbetssättet med korta sprinter och mätbara delmål gör att vi snabbt kan visa resultat av arbetsinsatsen.

Agilt och iterativt

Vi arbetar alltid strukturerat och resultatfokuserat efter den agila arbetsmetodiken.

I ett första videomöte går vi igenom era behov och utmaningar och kommer med en rekomendation hur vi kan gå vidare.

Vi är IT-, marknad- och managementkonsulter, som hjälper er att få ut maximalt av Marketing Tech.

logo

Adress

Folkungagatan 126

116 30 Stockholm, Sweden

 

Telefon

(46) 076 223 0888