Aktuellt och insikter

Varför Marketing Automation behöver vara integrerat med ert CRM för att skapa värde

Stefan Norberg

Marketing automation system (MA) och Customer Relationship Management (CRM) är två teknologier som spelar en viktig roll i att hjälpa företag att skapa värde genom att öka kundengagemang och säljproduktivitet. Att integrera MA med CRM är viktigt av flera skäl:

Förbättrar säljproduktiviteten: Genom att integrera MA med CRM kan företag samla in data om kunder från båda systemen. Denna data kan användas för att identifiera de mest engagerade och kvalificerade kunderna, vilket kan hjälpa säljteamet att fokusera på att utveckla affären med dessa kunder och öka försäljningen.

Ökar kundnöjdheten: Att ha tillgång till en enhetlig vy av kunden i både MA och CRM hjälper företag att erbjuda mer personliga och relevanta upplevelser för kunderna. Genom att använda data som samlats in från båda systemen kan företag skapa automatiserade kampanjer och meddelanden som är skräddarsydda för kundens preferenser, vilket ökar kundnöjdheten.

Förenklar arbetsflödet: Att integrera MA och CRM underlättar arbetsflödet för sälj- och marknadsföringsteamet genom att samla all viktig kundinformation på en enda plats. Detta minskar behovet av manuell datainmatning och minskar risken för felaktig information.

Minskar avhopp: Integrering av MA och CRM kan bidra till att minska avhopp av kunder. Genom att använda automatiserade e-postkampanjer och andra automatiserade marknadsföringsaktiviteter kan företag öka kundengagemanget och hålla kunderna engagerade längre.

ma och crm funnel

Sammanfattningsvis kan en integrerad MA och CRM-lösning hjälpa företag att skapa värde genom att öka säljproduktiviteten, öka kundnöjdheten, förenkla arbetsflödet och minska avhopp. Det ger företag en bättre förståelse för sina kunder och gör det möjligt att skapa mer relevant och engagerande kommunikation som förbättrar kundupplevelsen.