Aktuellt och insikter

De 6 viktigaste tech-trenderna 2022

Stefan Norberg

Gartner har listat de viktigaste tekniktrenderna inför 2022 och vi försöker här  förklara dem på ett enkelt sätt. 

1. Data fabric

Gartner definierar “Data Fabric” som ett koncept där det finns ett lager över all data. Detta lager, eller på engelska “Data Fabric”, använder kontinuerlig analys över metadatan som finns i all data. 

Gartner jämför “Data Fabric” med en självkörande bil. I vissa situationer behöver föraren ha full uppmärksamhet och styra bilen manuellt, men tex på en motorväg där trafiken är relativt förutsägbar kan bilen ta över och styra själv och föraren kan fokusera på andra saker. Data fabric kan börja som en passiv observatör, men efterhand börja föreslå alternativa sätt som är mer effektiva eller kan minska den manuella arbetstiden.

 

2. Cybersecurity Mesh

Med pandemin ökade hem och distansarbetet. När  personal arbetar utanför de traditionella säkerhetlösningarna som finns inom kontorsmiljön, ställer det ökade krav på säkerhetsarbete.

“Cyber Security Mesh” är en flexibel arkitektur som integrerar och distribuerar de olika säkerhetslösningar som kan finnas i en organisation.

 

 3. Privacy-enhancing computation

Detta säkrar personlig data i osäkra miljöer. Vilket är kritiskt för att kunna skydda individers integritet och leva upp till de dataskyddslagar som blir allt mer omfattande i allt fler länder i världen.

Privacy-enhancing computation är tekniker som skapar möjlighet att extrahera och behandla data utan att bryta mot regulatoriska krav.

 

4. Cloud Native Platforms

 

Gartner kallar detta tekniker som möjliggör att bygg applikationer som är “agile, elastic and resilient”. Med syftet att kunna agera i en snabbt förändrande omvärld.

Cloud Native plattformar utnyttjar till fullo de fördelar som molnet innebär, till skillnad från de traditionella lösningar som kanske inte byggdes för molnet i åtanke, men som sedan lyftes upp i molnet.

 

5. Composable Applications

Med “Composable Applications” kan kod återanvändas vilket snabbar upp “Time to Market” för nya produkter.

“Composable Applications” byggs som återvinningsbara moduler.

 

 

6. Decission Intelligence

Är en praktisk approach till hur förbättra beslutsfattande i organisationer. Det skapar en modell av varje beslut som en serie av processer. Och sedan med hjälp av analys skapar insikter och förbättrad förståelse för vad olika beslut innebär.

 

Decision intelligence can support and enhance human decision making and, potentially, automate it through the use of augmented analytics, simulations and AI.